English | Afrikaans

Brisen Commodities verskaf verskeie landbou kommoditiets dienste aan eindverbruikers en produsente van landbou kommoditeite.

Sommige van die dienste behels die volgende:

Die fisiese verhandeling van graan behels die volgende:

Kontant en vooruit verhandeling van graan.
Ex-silo en ex-plaas verhandeling.
Meuldeur gelewerde transaksies.
Verskeie kombinasies van bogenoemde.

Brisen Commodities verskaf verskeie landbou kommoditiets dienste aan eindverbruikers en produsente van landbou kommoditeite.

Sommige van die dienste behels die volgende:

Die fisiese verhandeling van graan behels die volgende:

Kontant en vooruit verhandeling van graan.
Ex-silo en ex-plaas verhandeling.
Meuldeur gelewerde transaksies.
Verskeie kombinasies van bogenoemde.