Brisen Commodities verskaf verskeie landbou kommoditiets dienste aan eindverbruikers en produsente van landbou kommoditeite.

Sommige van die dienste behels die volgende:

Die verhandeling van fisiese graan, meer spesifiek, wit – en geelmielies, koring, sojabone, graansorghum en sonneblomsaad.
Verskansing van landbou kommoditeite op die JSE Kommoditeitsbeurs (Safex).
Makelaarsdienste namens kliente op Safex.
Finansiering van graan aankope en verkope.
Mark ontledings en kommentare.
Konsultasie dienste.

Die fisiese verhandeling van graan behels die volgende:

Kontant en vooruit verhandeling van graan.
Ex-silo en ex-plaas verhandeling.
Meuldeur gelewerde transaksies.
Verskeie kombinasies van bogenoemde.