English | Afrikaans

Geskiedenis

Brisen is in 1996 gestig deur Willie Brits nadat hy voorheen verkrygings bestuurder van Nola Nywerhede asook later direkteur en aandeelhouer van FR Waring was. Willie het op 28 Februarie 2015 afgetree nadat hy 18 jaar aan die stuur van sake by Brisen Commodities was.

In 1997 het Paul du Plessis by Brisen aangesluit. Hy was voorheen verkrygingsdirekteur van Meadow Feeds en Grondstofbestuurder van Nola Industries.

In 1999 het Konrad Keyser by Brisen aangesluit. Konrad was voorheen die Internasionale Markte-ekonoom van die Mielieraad en Graanbemarkingsbestuurder van Senwes.

In 2015 is Lukas de Waal aan die handelskant en Stephan Griesel van die finansiële afdeling as direkteure aangestel.

Al die bogenoemde direkteure, wat ook aandeelhouers in Brisen is, was in verskeie hoedanighede betrokke by die bestuur van bedryfsorganisasies soos Afma, Sacota en Safex.

Brisen het oor die jare gegroei vanaf ‘n grondstof handelaar tot ‘n maatskappy wat doelgemaakte dienste aan sy kliente (beide korporatief en graanprodusente) lewer en onder andere die volgende insluit:

Al bogenoemde direkteure, wat ook die aandeelhouers in Brisen is, was en is steeds in verskillende hoedanighede betrokke by die besture van industrie organisasies soos Afma, Sacota en Safex.

 • Die gekombineerde landbou bemarking- en risikobestuurservaring van Brisen se bestuur is 90 jaar.
 • Handelaar van verskeie landbou kommoditeite in die voer en voedsel prosesserings bedryf.
 • Lid van Safex, Afma en Sacota.
 • Verskansing van mielies, soja, sonneblom en koring.
 • Die bemarking en bestuur van verskeie verskansingsprodukte aan produsente sowel as verbruikers.
 • Fisiese verskaffing van grane wat insluit die verskansing, prysbestuur, finansiering, opberging en vervoer tot by meuldeur.
 • In- en uitvoer van graan.

Brisen beskik verder oor ‘n dinamiese span jong handelaars en bemarkers en goed gevestigde, ervare administratiewe, logistieke en rekenkundige afdelings. Hierdie afdelings word ondersteun deur doelontwerpte sagteware vir die landbou omgewing waarin ons besigheid doen.

Geskiedenis

Brisen was founded in 1996 by the current Managing Director, Willie Brits, who was previously the Procurement Manager of Nola Industries and then later a director and shareholder of FR Waring. Willie retired on 28 February 2015 after being 18 years at the helm of Brisen Commodities.

1996
Read More
1996 Brisen was founded in 1996 by the current Managing Director, Willie Brits, who was previously the Procurement Manager of Nola Industries and then later a director and shareholder of FR Waring. Willie retired on 28 February 2015 after being 18 years at the helm of Brisen Commodities.
1997
Read More
In 1997 Paul du Plessis joined Brisen. He was previously Procurement Director of Meadow Feeds and Raw Material Manager of Nola Industries.
2015
Read More
In 2015 Lukas de Waal on the trading side and Stephan Griesel from the financial division was appointed as directors.
Previous
Next

In 1997 het Paul du Plessis by Brisen aangesluit. Hy was voorheen verkrygingsdirekteur van Meadow Feeds en Grondstofbestuurder van Nola Industries.

In 1999 het Konrad Keyser by Brisen aangesluit. Konrad was voorheen die Internasionale Markte-ekonoom van die Mielieraad en Graanbemarkingsbestuurder van Senwes.

In 2015 is Lukas de Waal aan die handelskant en Stephan Griesel van die finansiële afdeling as direkteure aangestel.

Al die bogenoemde direkteure, wat ook aandeelhouers in Brisen is, was in verskeie hoedanighede betrokke by die bestuur van bedryfsorganisasies soos Afma, Sacota en Safex.

Brisen het oor die jare gegroei vanaf ‘n grondstof handelaar tot ‘n maatskappy wat doelgemaakte dienste aan sy kliente (beide korporatief en graanprodusente) lewer en onder andere die volgende insluit:

 • Al bogenoemde direkteure, wat ook die aandeelhouers in Brisen is, was en is steeds in verskillende hoedanighede betrokke by die besture van industrie organisasies soos Afma, Sacota en Safex.

  • Die gekombineerde landbou bemarking- en risikobestuurservaring van Brisen se bestuur is 90 jaar.
  • Handelaar van verskeie landbou kommoditeite in die voer en voedsel prosesserings bedryf.
  • Lid van Safex, Afma en Sacota.
  • Verskansing van mielies, soja, sonneblom en koring.
  • Die bemarking en bestuur van verskeie verskansingsprodukte aan produsente sowel as verbruikers.
  • Fisiese verskaffing van grane wat insluit die verskansing, prysbestuur, finansiering, opberging en vervoer tot by meuldeur.
  • In- en uitvoer van graan.

Brisen beskik verder oor ‘n dinamiese span jong handelaars en bemarkers en goed gevestigde, ervare administratiewe, logistieke en rekenkundige afdelings. Hierdie afdelings word ondersteun deur doelontwerpte sagteware vir die landbou omgewing waarin ons besigheid doen.